Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van anaCare behartigt de algemene belangen van alle cliënten van anaCare en denkt mee over het beleid van anaCare. Daarnaast wordt er vanuit cliëntenperspectief gekeken naar zowel ontwikkelingen binnen anaCare als naar de landelijke ontwikkelingen in de jeugdzorg. De cliëntenraad heeft adviesrecht. Van dit recht en van het recht om ongevraagd advies te geven maakt de cliëntenraad gebruik.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad zijn familieleden of andere vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenraad vergadert drie keer per jaar, of indien nodig vaker. Tijdens deze overleggen worden de voorstellen en adviezen voorbereid en geformuleerd.

Contact

U kunt de cliëntenraad per email bereiken:

Verslagen

De verslagen van de cliëntenraad kunt u opvragen via bovenstaand emailadres.

')